اصول اخلاقی انتشار مقاله
انتشار مقاله در فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت منوط به بررسی تخصصی و علمی توسط داوران متخصص در موضوع مرتبط با مقاله می‌باشد. رعایت استانداردهای اخلاقی و رفتاری توسط نویسندگان، ویراستاران و داوران و ناشر به منظور اطمینان از کیفیت بالای نشر مقالات علمی، یافته‌های علمی معتبر و همچنین اعتبار علمی نویسنده بسیار حائز اهمیت است. این مجله از اصول و ضوابط کمیته اخلاق نشر (COPE) استفاده می‌کند. برخی موارد مهم به شرح زیر می‌باشد:
ضوابط مربوط به ناشر

1. اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران ، ویراستار و ناشر امانتدار می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود. مگر در صورت سرقت علمی که در اختیار گذاشتن اطلاعات برای کمیته پیگیری مربوطه بلامانع است.

2. قضاوت عادلانه: تصمیم‌گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت ، باورهای مذهبی ، قومی، شهروندی، و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

3. اطلاع‌رسانی: سیاست‌های مجله به نویسندگان، خوانندگان و داوران تخصصی اطلاع‌رسانی شود و به صورت دوره‌ای، به ویژه در ارتباط با توصیه‌های جدید اعلام شده از کمیته اخلاق نشر (COPE) بازنگری شود.

4. درخصوص پژوهش های مشکوک به تقلب، از سازمان‌ها، حامیان مالی و مجریان مسئول پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
ضوابط مربوط به نویسندگان

1. اصالت: مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. در صورت استفاده از پژوهشهای دیگران باید به آن آثار استناد شود. سرقت علمی به هر شکل ممکن، از قبیل از استفاده از پژوهش دیگری، کپی کردن، یا نوشتن پژوهش یا یافته های دیگران با جمله بندی متفاوت و ... عملی غیراخلاقی و غیرقابل پذیرش می باشد.

2. ارائه مقاله به سایر نشریات به طور همزمان: مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی  به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد) در ضمن تا ماه بعد از ارسال مقاله به این مجله از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم.

3. انصراف از بررسی مقاله: انصراف از بررسی مقاله تنها بعد از سه روز از بارگزاری در سایت امکان پذیر است. بعد از اینکه مقاله وارد فرایند داوری شد امکان انصراف وجود ندارد. همچنین انصراف از چاپ مقاله هایی که برای چاپ پذیرش شده‌اند امکان‌پذیر نمی‌باشد.

4. افشاسازی و تضاد منافع: نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله موجود را اعلام نمایند. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع سایر مؤسسات تلقی و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعلام گردد.

5. هم‌پوشانی مقاله: هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیأت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.

6. نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.  

7. اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از یک ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله  هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت..

8. در صورتی مشاهده هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله، نویسنده باید خطای مشاهده شده را به نشریه اطلاع داده و در جهت رفع خطا و تصحیح مقاله همکاری نماید.
ضوابط مربوط به داوران

1. در مدت زمان معقول نتیجه داوری ارسال شود و اگر امکان داوری فراهم نباشد، بدون تأخیر به دفتر نشریه  اطلاع داده شود.

2. در صورتی که مقاله ارسال شده در حوزه تخصصی داور نباشد و یا اگر فقط در مورد بخشی از مقاله می تواند اعلام نظر کند، مراتب را به دفتر نشریه اطلاع داده و حوزه تخصصی خود را اعلام نمایند.

3. به محرمانگی مقاله در داوری احترام گذاشته و در طول مدت داوری، اصل مقاله و جزئیات داوری را به صورت محرمانه نزد خود نگهدارند. مگر زمانی که مقاله­ از طرف دفتر نشریه برای انتشار پذیرش شود.

4. در مواردی که داور احساس می کند نمی‌تواند مقاله را عادلانه و بدون غرض داوری نمایند، آن را عودت دهد.

5. در صورتی که با مقاله ارسال شده برای داوری همکاری داشته باشند، آن را عودت دهد.

6. در طول مدت داوری، از اطلاعات مقاله در جهت منافع خود و یا سود و زیان شخص و یا سازمان دیگر استفاده نکند.

7. داوری مقاله نباید متأثر از ملیت، مذهب، عقاید سیاسی ، جنسیت و سایر ویژگیهای نویسنده و ملاحظات تجاری آن باشد.

8. داوری را خود انجام دهد و بدون اذن فصلنامه، آن را به پژوهشگرانی که راهنمای آنها هستند واگذار نکنند؛ نام هر شخصی که در داوری مقاله کمک کرده اند باید به هنگام ارسال پاسخ در فرم مربوطه ذکر شود در سوابق مقاله ذکر شود و حقوق معنوی آنها حفظ شود.

9. در صورتی که شرایطی برای داور پیش آید که نتواند در مدت زمان در نظر گرفته شده نتیجه داوری را ارسال نماید به دفتر نشریه اطلاع دهد.

10. در صورتی که از روی مقاله بدون نام، هویت نویسنده را تشخیص دهند، به منظور جلوگیری تضاد منافع دفتر نشریه را از این امر مطلع نمایند.

11. توضیحات لازم به همراه ارجاع به مصداق ها و شواهد موجود در مقاله ذکر شود. و به موارد کلی از جمله «این پژوهش قبلاً انجام شده است» شواهد و ارجاعات لازم در جهت اثبات ادعای خود بیاورند. تا بدینوسیله سردبیر مقاله در ارزیابی و تصمیم خود عادلانه تصمیم بگیرد. همچنین پیشنهادات لازم جهت اعمال اصلاحات در مقاله نیز حائز اهمیت است.

 ضوابط مربوط به سردبیران
 1. سردبیر اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده آنهاست.

2. سردبیران همیشه باید استراتژی‌هایی را به منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.

3. سردبیر باید راهنمایی های لازم درخصوص هر آنچه که از نویسنده انتظار دارد را در اختیار آنها بگذارد. این دستورالعمل ها باید به طور منظم به روز و در صورت امکان به این ضوابط ارجاع شود.

4. تصمیمات نهایی نباید بدون ادله محکم لغو شود و جنسیت، ملیت، قومیت، نژاد و مذهب نویسندگان تصمیم سردبیری را تحت الشعاع قرار دهد.

5. ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.

6. تضاد منافع میان اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی حل و فصل شود.