اهداف و چشم انداز
 
اهداف

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت با هدف ایجاد بستر علمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه رشته های مختلف علوم مدیریت، علوم حسابداری، علوم اقتصاد، مهندسی صنایع و نیز انتشار یافته های پژوهشی در گستره رشته های مختلف علوم مدیریت، علوم حسابداری، علوم اقتصاد، مهندسی صنایع منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی استقبال می کند.

 

چشم‌انداز

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت مقالاتی که در حوزه رشته های مختلف علوم مدیریت، علوم حسابداری، علوم اقتصاد، مهندسی صنایع باشند را جهت بررسی و ورود به فرایند داوری می‌پذیرد.