دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحات 108 - 89
نویسندگان : نسا محمدی * و فرشید خانجانیان

چکیده :
هدف این پژوهش دارای سه بخش است: بخش اول تعیین جایگاه فروشگاه پاپ‌آپ در قالب استراتژی مکان‌یابی بین‌المللی خرده‌فروشان مد، دوم، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مکان خرده‌فروشی پاپ‌آپ و اهمیتی که خرده‌فروشان به آن می‌دهند و سوم ارزیابی نحوۀ تهیه و انتخاب مکان‌های راه‌اندازی پاپ‌آپ. یافته‌های اصلی نقش فروشگاه‌های پاپ‌آپ در چارچوب استراتژی مکان‌یابی خرده‌فروشی بین‌المللی، بالأخص ویژگی‌ها، قالب‌ها و کارکرد را نشان می‌دهند. مورد آخر اهمیت آزمون و کارآزمایی بازار فرصت‌طلب، کاهش مخاطره، بازآفرینی، تصمیمات مبتنی بر بازده سرمایه‌گذاری (ROI) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، عوامل مؤثر بر انتخاب و گزینش مکان، به‌ویژه موازنه‌های بین رویکردهای منفعلانه و کنشگرانه و اهمیت شبکه‌ها و شهود و خط‌مشی‌های آینده پاپ‌آپ را نمایان می‌سازند. این پژوهش با ارائۀ بینشی در مورد نقش فروشگاه‌های پاپ‌آپ در قالب استراتژی مکان‌یابی بین‌المللی و عوامل مؤثر بر انتخاب و گزینش مکان به زمینۀ نوظهور تحقیق کمک می‌کند و رده‌بندی مکانی پاپ‌آپ را ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی :
خرده‌فروشی، مد، بین‌المللی سازی، فروشگاه پاپ‌آپ، استراتژی مکان‌یابی