دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 101 - 112
نویسندگان : غلامرضا توکلی *

چکیده :
کارکنان مهم‌ترین، با ارزش‌ترین و مولدترین دارایی سازمان‌ها هستند و حفظ آن‌ها یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای مدیران است. از آنجا که هزینه‌های جایگزینی کارمندان کلیدی نیازمند گردش مالی قابل‌ملاحظه است، سازمان‌ها نیازمند توسعه‌ی سیاستها و استراتژی‌هایی ماندگاری هستند. نظر به رقابت شدید و جهانی‌شدن منابع انسانی، هیچ سازمانی نمی‌خواهد که کارکنان با استعداد خود را از دست دهد. مقاله‌ی حاضر با به‌کارگیری روش مطالعات کتابخانه‌ای و توصیفی می‌کوشد تا با بررسی ادبیات پژوهش به دیدگاهی جامع در مورد استراتژی‌های اتخاذشده توسط سازمان‌ها و استلزامات حفظ نیروی کار متعهد و بااستعداد بپردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 1. رسیدگی به نارضایتی‌های کارکنان، 2. رضایت شغلی، 3. پاداش و قدردانی، 4. ارتباط مؤثر، 5. نقش رهبری، 6. انعطاف‌پذیری کار، 7. ارزیابی دقیق کارکنان، 8. آموزش، و 9. رشد شغلی از جمله عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان سازمان هستند. همچنین، مدیریت استعدادها چالشی بزرگ است و حفظ بهترین کارکنان نیازمند چارچوب‌بندی سیاست‌ها و استراتژی‌هایی مذکور و تأمین استلزامات ماندگاری کارکنان است.

کلمات کلیدی :
کارکنان، ماندگاری، منابع انسانی، نیروی کار بااستعداد، محیط پویا


مشاهده مقاله
127
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱