دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 103 - 114
نویسندگان : مریم خضری *

چکیده :
هر موفقیت عملیات بانکی به‌شدت باکیفیت روابط با مشتری و کارایی فرآیندهای بانک‌ها ارتباط دارد. بانک‌ها به دنبال ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل کارآمد حجم عظیمی از داده‌های جمع‌آوری ‌شده از سیستم‌های IT خود هستند. آن‌ها از فناوری هوش تجاری (BI) برای تجزیه‌وتحلیل هر جنبه‌ای از داده‌های خود برای درک رفتار مشتریان خود استفاده می‌کنند و در تلاش برای ارضای نیازهای مشتری در یک مسابقه بی‌پایان برای کسب مزیت رقابتی در بازار هستند. نفوذ فزاینده‌ای از یادگیری ماشین در برنامه‌های کاربردی تجاری وجود دارد، به‌طوری‌که بسیاری از راه‌حل‌ها در حال حاضر پیاده‌سازی شده‌اند و بسیاری دیگر در حال بررسی هستند. از زمان بحران مالی جهانی، مدیریت ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و تمرکز دائمی بر نحوه شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش و مدیریت ریسک‌ها بوده است. تحقیقات قابل‌توجه در دانشگاه و صنعت بر تحولات بانکداری و مدیریت ریسک و چالش‌های فعلی و نوظهور متمرکز شده است.

کلمات کلیدی :
مدیریت ریسک، مدیریت ریسک بانکی، هوشمند سازی کسب‌وکار بانکی


مشاهده مقاله
180
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲