دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 136 - 142
نویسندگان : صفا کاشمری *

چکیده :
تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه ها است. دورکاریعبارت است از کارکردن در فاصله ای دور برای کسی که به شما پول می دهد. به عبارت بهترکار از راه دور پدیده‌ای است که در جوامع اطلاعاتی رونق یافته و محدودیت زمانی و مکانی در اجرای وظایف شغلی را با بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات از بین برده است. در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک و مشاغل دورکاری پرداخته شده است و سپس به بررسی ارتباط تجارت الکترونیک و دورکاری پرداخته شده است. در نهایت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، مزایا و معایب مشاغل دورکاری در تجارت الکترونیکی ایران در کشور ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
تجارت الکترونیک، مشاغل دورکاری، مزایا و معایب.


مشاهده مقاله
159
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آذر ۱۴۰۱