دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 83 - 97
نویسندگان : جعفر بیک زاد * و فائضه مختاری

چکیده :
در عصر پویا و پر تلاطم کنونی سازمان‌ها بدنبال بقا و ارتقای خود هستند، آنچه که به تحقق این مهم کمک می‌کند و یک برتری رقابتی میان سازمان‌هاست ارتقای بهره‌وری است. بهره‌وری سازمان‌های دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعۀ آن کشور محسوب می‌شود. بهره‌وری بخش دولتی که حساس بودن و پاسخگو بودن نسبت به نیازها و خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشتریان با صرف بهینه بودن منابع است، منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی را برای مردم و دولت به ارمغان می‌آورد. اما همانطوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی نوروزی1401 بیان نمودند: «یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است؛ یعنی به تناسب آن مقداری که هزینه مصرف می‌کنیم، از این هزینه‌مان بهره‌برداری نمی‌کنیم.» کشور ایران در وضعیت بهره‌وری مناسبی نیست. براین اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه‌ای با بیان اهمیت و ضرورت توجه به بهره‌وری بخش دولتی، وضعیت بهره‌وری ایران تحلیل، مطالعه تطبیقی بهره‌وری بخش دولتی ایران با سایر کشور‌ها انجام گرفته، موانع و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بهره‌وری بخش دولتی ایران بیان و در نهایت استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بهبود بهره‌وری بخش دولتی ایران ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
بهره‌ وری، بهره‌ وری بخش دولتی، ایران، مطالعه تطبیقی


مشاهده مقاله
263
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲