دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 25 - 44
نویسندگان : محمدصادق میرزائی *

چکیده :
استراتژی دوسوتوانی سازمانی در ایجاد تعادل بین عوامل سرمایه اجتماعی تکنولوژیکی و رابطه‌ای بین خریداران و تامین‌کنندگان به سطح بالاتری از قابلیت‌های تولید دیجیتال منجر می‌شود و پتانسیل نوآوری خریداران را با توجه به شیوه‌های پایدار در فرآیندهای آنها برای مقابله با فرآیندهای تولید صنعت و چالش‌های پایداری افزایش می‌دهد. بر این مبنا در این پژوهش مدل نوآوری محصول به کمک فرآیند سرمایه اجتماعی و فناوری مبتنی بر قابلیت پویا و تئوری دوسوتوانی زنجیره تامین ارائه شده توسط بنزیدیا و همکاران(2021)، با استفاده از داده های جمع آوری شده از 240 شرکت دارای فناوری پیشرفته و یا خلاق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بر پایه روش معادلات ساختاری نشان داد که یکپارچگی داخلی به طور مثبت بر ظرفیت های نوآوری خریدار تأثیر می گذارد. علاوه بر تأثیر مستقیم، یکپارچگی داخلی با تقویت ظرفیت یکپارچگی فناوری بلاک چین و سرمایه اجتماعی رابطه ای تأمین کننده نیز می تواند در ارتقای ظرفیت نوآوری خریدار موثر می باشد. بنابراین توصیه می گردد شرکت ها در ایران برای دستیابی به اهداف نوآوری به نقش حیاتی سرمایه ارتباطی و فناوری در روابط خریدار- عرضه‌کننده، به‌ویژه به عنوان یک کاتالیزور برای بهره‌برداری از ظرفیت های داخلی ، توجه ویژه داشته باشند.

کلمات کلیدی :
نوآوری خریدار، فناوری بلاک چین، دوسوتوانی زنجیره تأمین، سرمایه رابطه ای، صنعت.


مشاهده مقاله
59
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آذر ۱۴۰۱